سوالات کارشناسی پیام نور

سوالات نیمسال اول  95 – 96 دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال تابستان 95 دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال اول ۹۵ – ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 94-93 پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول  94-93 پیام نور + پاسخنامه

 

نیمسال تابستان ۹۳  + پاسخنامه

***************************************************
نیمسال دوم ۹۳-۹۲(با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۹۳-۹۲(با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۹۲-۹۱(با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۹۲-۹۱(با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۹۲(با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۹۱(با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۹۱-۹۰ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۹۱-۹۰ (با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۹۰ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۹۰-۸۹ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۹۰-۸۹ (با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۸۹ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۸۹-۸۸ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۸۹-۸۸ (با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۸۸ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۸۸-۸۷ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۸۸-۸۷ (با جواب)

***************************************************
نیمسال تابستان ۸۷

***************************************************
نیمسال دوم ۸۷-۸۶ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۸۷-۸۶ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۸۶-۸۵ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۸۶-۸۵ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۸۵-۸۴ (با جواب)

***************************************************
نیمسال اول ۸۵-۸۴ (با جواب)

***************************************************
نیمسال دوم ۸۴-۸۳

 
 

کلیه نیمسال ها از نیمسال دوم 83-84 تا هم اکنون با پاسخنامه جدید
 

 

جهت سفارش و مشاهده سوالات روی دکمه خرید کلیک نمایید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید