سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال دوم 95-94  (با جواب)

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال اول 95-94 (با جواب)

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال  تابستان  94  (با جواب)

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال دوم 94-93  (با جواب)

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال اول 94-93 (با جواب)

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور نیمسال  تابستان 93  (با جواب)

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور با پاسخ نامه ، این مجموعه که از چندین منبع گردآوری شده است می توان گفت یکی از کامل ترین مجموعه های موجود در اینترنت است. سوالات بر اساس کد درس می باشد.

به عبارت دیگر فایل اصلی و قرنطینه سوالات و جوابها به شما ارائه می شود.

فرمت سوالات PDF و فرمت جوابها PDF و Word می باشد.

ارسال رایگان با پست پیشتاز به تمام نقاط کشور

 

سوالات کارشناسی پیام نور

سوالات نیمسال اول  95 – 96 دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال تابستان 95 دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال اول ۹۵ – ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

سوالات نیمسال تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 94-93 پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول  94-93 پیام نور + پاسخنامه